Bezpieczeństwo w Europie – posiedzenie Komitetu Ministrów Rady Europy

Bezpieczenstwo-w-Europie-posiedzenie-Komitetu-Ministrow-Rady-Europy

Komitet Ministrów Rady Europy o bezpieczeństwie w Europie

 

– Poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji oraz rządów prawa jest wspólną odpowiedzialnością państw europejskich i podstawowym warunkiem pełnego bezpieczeństwa – bezpieczeństwa demokratycznego – na naszym kontynencie – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Ministrów Rady Europy.

W trakcie spotkania w Brukseli 19 maja wiceminister Nowak-Far zaznaczył, że tylko wzmocnienie demokratycznych ram instytucjonalnych i zapewnienie skutecznej ochrony praw człowieka może stanowić solidną podstawę dla trwałego pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Wyraził opinię, że w dzisiejszym świecie bezpieczeństwo nie może opierać się wyłącznie na sile militarnej, a kluczowe znaczenie mają jego społeczne, polityczne i ekonomiczne wymiary.

Wiceszef polskiej dyplomacji wskazał też na szczególną rolę Rady Europy w umacnianiu stabilności i rozwoju społecznego w Europie, m.in. poprzez zapobieganie radykalizmowi, ekstremizmowi i mowie nienawiści. Zwrócił uwagę na znaczenie ochrony wolności słowa i mediów oraz budowy tolerancyjnego społeczeństwa, nie tylko w geograficznych granicach Europy, ale również w regionach sąsiednich.

Wiceminister Artur Nowak-Far wyraził poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. W jego ocenie Rada Europy ma ważną rolę do odegrania na Ukrainie poprzez wsparcie w procesie reform, mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji demokratycznych. Zaznaczył, że zawieszenie broni na obszarach kontrolowanych przez nielegalne grupy zbrojne wspierane przez Federację Rosyjską jest kluczowe, by zapobiec dalszym poważnym i systematycznym naruszeniom praw człowieka na wschodzie Ukrainy.

Komitet Ministrów (Committee of Ministers) jest najważniejszym organem decyzyjnym Rady Europy, który spotyka się raz do roku na sesjach ministerialnych. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich 47 państw członkowskich organizacji. Na zakończenie sesji Belgia przekazała przewodnictwo w Komitecie Ministrów Bośni i Hercegowinie, która będzie je sprawowała przez najbliższe 6 miesięcy.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

Skomentuj