Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski

Cudzoziemiec-ktory-przyjezdza-do-polski

Przyjazd do Polski

 

Cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski na podstawie wizy krajowej, musi posiadać dokument potwierdzający objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym lub dokument podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego (minimalna kwota ubezpieczenia to 30 000 euro) ważnego przez okres planowanego pobytu w Polsce, pokrywającego wydatki związane z leczeniem w Polsce, ewentualnym pobytem w szpitalu, powrotem do kraju pochodzenia z powodów zdrowotnych lub śmiercią.

Cudzoziemiec wjeżdżający po Polski na podstawie wizy Schengen dającej prawo do jednego lub dwóch wjazdów musi posiadać ubezpieczenie medyczne, które pokryje wydatki związane z ewentualnym leczeniem podczas pobytu na terytorium państw strefy Schengen.

Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski na podstawie wizy Schengen dającej prawo do trzech i więcej wjazdów musi podczas pierwszego wjazdu posiadać ubezpieczenie medyczne, które obejmuje przynajmniej okres tej pierwszej wizyty. Jednakże w takiej sytuacji cudzoziemiec musi podpisać załączone do formularza wizowego oświadczenie, że wie o konieczności posiadania ubezpieczenia medycznego podczas kolejnych wizyt.

W wypadku wszystkich wiz Schengen (jedno-, dwu- i wielokrotnego wjazdu) ubezpieczenie musi być ważne na terytorium wszystkich państw strefy Schengen i obejmować cały okres planowanej wizyty. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 euro.

Jeżeli wiza daje prawo wjazdu np. tylko do dwóch państw, wtedy ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w tych dwóch państwach.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj