Działalność NGOs w ośrodkach pomocy cudzoziemcom

Dzialalnosc-NGOs-w-osrodkach-pomocy-cudzoziemcom

Działalność NGOs w ośrodkach

Biała Podlaska

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Zajęcia dla dzieci oraz lekcje języka polskiego.
Nazwa projektu: Wolontariat
Czas trwania: bezterminowo

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas diecezji Siedleckiej

Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów.
Nazwa projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem I ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo I pomoc prawną
Czas trwania: do końca 2014 r.

Białystok „Budowlani”

Fundacja Edukacji i Twórczości

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Nazwa projektu: Integracja na start.

Fundacja Edukacji i Twórczości

Działania 2 wolontariuszy w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom i młodzieży.
Nazwa projektu: Program Młodzież w Działaniu
Czas trwania: stały
Partnerstwo z UdSC

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom „Caritas Archidiecezji Białostockiej”

Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów.
Nazwa projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem I ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo I pomoc prawną
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Czerwony Bór

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom „Caritas Archidiecezji Białostockiej”

Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów.
Nazwa projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem I ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo I pomoc prawną
Czas trwania: do końca 2014 r.

Fundacja Edukacji i Twórczości

Działania 2 wolontariuszy w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom i młodzieży.
Nazwa projektu: Program Młodzież w Działaniu – „Projekt –akademia przedszkolaka”
Czas trwania: od lutego 2014 do sierpnia 2014 r.
Partnerstwo z UdSC

Fundacja Ocalenie

Pomoc prawna, integracyjna i społeczna.
Nazwa projektu: Q – Integracji 2
Czas trwania: nie regularnie

Dębak

Polska Akcja Humanitarna

Główne działania: 1. Swietlica dla dzieci, 2. Biuro Informacji dla Uchodźców, 3. Integracja, 4.Edukacja, 5.Kompetencje zawodowe, 6. Poradnictwo, 7. Badania sondaż uliczny, 8.Międzyresortowy Zespół na rzecz Uchodźców, 9. Wolontariat wsparcia
Nazwa projektu: Razem 2. Integracja, poradnictwo, wiedza I wsparcie dla cudzoziemców
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Grotniki

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego ETHNOS

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Nazwa projektu: „Zrozumieć różnice, znaleźć podobieństwa”
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Grupa

Polska Akcja Humanitarna

Główne działania: 1. Swietlica dla dzieci, 2. Biuro Informacji dla Uchodźców, 3. Integracja, 4.Edukacja, 5.Kompetencje zawodowe, 6. Poradnictwo, 7. Badania sondaż uliczny, 8.Międzyresortowy Zespół na rzecz Uchodźców, 9. Wolontariat wsparcia
Nazwa projektu: Razem 2. Integracja, poradnictwo, wiedza I wsparcie dla cudzoziemców
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Kolonia Horbów

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Porady prawne.
Nazwa projektu: Prawnicy na rzecz Uchodźców IV

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Biała Podlaska

Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów.
Nazwa projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem I ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo I pomoc prawną
czas trwania: do 30.06.2015 r.

Linin

Vox Humana

Warsztaty, gry i zabawy w ośrodku dla uchodźców dla dzieci w wieku 3-16.
Nazwa projektu: Uchodźcy i polska szkoła
Czas trwania: do 30 czerwca 2015 r.

Lublin

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Pomoc prawna.
Nazwa projektu: Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Nazwa projektu: Wolontariat

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów.
Nazwa projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem I ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo I pomoc prawną
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Łuków

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej i prawnej dla azylantów.
Nazwa projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem I ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo I pomoc prawną
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Pomoc prawna.
Nazwa projektu: Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców
Czas trwania: do 30.06.2015 r.

Bezwola

Teatr NN

Zajęcia dla dzieci.
Nazwa projektu: Obywatele dla Demokracji
Czas trwania: do końca 2014 r.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas diecezji Siedleckiej

Pomoc prawna. Sporadycznie pomoc materialna.

Targówek

Fundacja dla Wolności

Zajęcia dla dzieci (raz w tygodniu).
Nazwa projektu: Akademii Etnoligi

Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć

Porady socjalne.
Czas trwania: 1 x 2 tygodnie

Fundacja Ocalenie

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Nazwa projektu: Q – Integracji 2

Fundację Multi Ocalenie

Zajęcia dla dzieci.
Nazwa projektu: Warszawskie Centrum Integracyjne
Czas trwania: 31.12.2014

Wszystkie ośrodki

1. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
2.Instytut Spraw Publicznych.
3.Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.
4.Uniwersytet Warszawski – Klinika prawa.

1. Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej cudzoziemcom, ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP.
4. Działania badawczo – analityczne obejmujące kwestie związane z poradnictwem oraz badanie ilościowe poziomu i rodzaju wykształcenia oraz poziomu i rodzaju kompetencji twardych i miękkich uchodźców.
Nazwa projektu: Prawnicy na Rzecz Uchodźców V
Czas trwania: do 30.06.2015 r.
5. Polskie Forum Migracyjne
6. Fundacja dla Somalii

Moduł I: Szkoła Tolerancji – kierowany do uczniów szkół. Moduł II: Aktywni dla Tolerancji – wizyty studyjne dla lokalnych mediów. Moduł III: Liderzy tolerancji – spotkania informacyjne dla lokalnych społeczności w miejscowościach, w których są ośrodki dla cudzoziemców. Moduł IV: Tolerancja: widzę i słyszę – kampania informacyjna na temat tolerancji.
Nazwa projektu: Od tolerancji do integracji
Czas trwania: do 31.07.2015
Partnerstwo z UdSC

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Projekt obejmuje następujące grupy działań: A. Poprawa dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przebywających w ośrodkach i poza nimi; B. Kampania informacyjna na temat przemocy seksualnej i przemocy domowej oraz praw cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy; C. Realizacja zadań przewidzianych w „Porozumieniu w sprawie standardowych procedur postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy”; D. Monitoring warunków bezpieczeństwa i występowania przypadków przemocy seksualnej w ośrodkach uchodźców oraz prac Lokalnych Zespołów Współdziałania; E. Działania na rzecz dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami oraz kampania społeczna dotycząca podniesienia akceptacji uchodźców skierowana do społeczeństwa polskiego.
Nazwa projektu: Daj im szansę! Wsparcie prawne i informacyjne osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce i przeciwdziałanie przemocy seksualnej ze względu na płeć w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy
Czas trwania: do 30.12.2014 r.
Partnerstwo z UdSC

Źródło: materiały pochodzą ze strony : udsc.gov.pl
fot: freeimages.com

Skomentuj