e-PUAP w Finlandii

e-PUAP-w-Finlandii

e-PUAP – załatw sprawę przez internet

Na wizytę w celu potwierdzenia profilu zaufanego e-PUAP należy się zarejestrować w systemie e-konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl) w kategorii „Sprawy prawne”.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego usług elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) jest portalem teleinformatycznym umożliwiającym załatwienia wielu spraw należących do właściwości urzędów w Polsce za pośrednictwem serwisu internetowego, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie lub prowadzenia papierowej korespondencji. Platforma e-PUAP umożliwia także złożenie podania w postaci elektronicznej oraz elektroniczne doręczenie korespondencji elektronicznej. Usługi e-PUAP są zatem szczególnie dogodne dla obywateli polskich mieszkających za granicą.

Liczba spraw, których załatwienie możliwe jest przez e-PUAP, wciąż się zwiększa. Przez e-PUAP nie można jednak załatwić spraw, co do których przepisy wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie (jak np. złożenie wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego).

Aby móc posługiwać się e-PUAP, konieczne jest potwierdzenie profilu zaufanego, którego można dokonać w punkcie potwierdzającym, tj. przed konsulem (za granicą), naczelnikiem urzędu skarbowego, wojewodą lub w oddziale ZUS. Potwierdzenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Profil zaufany ważny jest przez trzy lata od dnia potwierdzenia.

Bliższe szczegóły dostępne są na stronie http://epuap.gov.pl/.

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie profilu zaufanego przed konsulem RP w Helsinkach powinna:

wypełnić elektroniczny wniosek zgodnie z informacjami zawartymi na ww. stronie;
stawić się w konsulacie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku;
przedstawić do wglądu ważny polski paszport lub dowód osobisty.

Źródło: materiały pochodzą ze strony finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj