Ericsson – wyniki finansowe za drugi kwartał 2015

Ericsson-wyniki-finansowe-za-drugi-kwartal-2015

Podsumowanie drugiego kwartału

 

Sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 11% do poziomu 53,5 mld SEK (47,5). Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnienie zmiany kursów walutowych spadła o 6% rdr, głównie za sprawą obniżonej aktywności w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej.
Aktywność firmy w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej ustabilizowała się w tym kwartale, pozostaje jednak na niższym poziomie niż w Q2 2014.
Sprzedaż w segmencie Sieci (Networks) wzrosła o 18% rdr.
Usługi specjalistyczne (Professional Services) kontynuują silny wzrost sprzedaży rdr.
Marża brutto zmalała rdr do 33,2% (36,4%). Nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych, marża brutto wyniosła 35,1% (36,6%) za sprawą mniejszej ilości kontraktów pojemnościowych w Ameryce Północnej oraz utrzymującego się szybkiego tempa wdrożeń 4G w Chinach, mniejszym wpływom z IPR oraz wyższemu udziałowi sprzedaży usług.
Globalny program efektywnościowy przebiega zgodnie z planem. Opłaty restrukturyzacyjne w Q2 wyniosły 2,7 mld SEK (0,2) głównie dzięki redukcjom w Szwecji
Zysk operacyjny nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych poprawił się we wszystkich segmentach rdr, osiągając wysokość 6,3 mld SEK (4,2) – marża w segmencie Sieci (Networks) znacznie poprawiła się względem poprzedniego kwartału.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po słabym Q1 2015 osiągnęły wartość dodatnią, wyniosły 3,1 mld SEK (2,1).

SEK Q2 2015 Q2 2014 Zmiana (rdr) Q1 2015 Zmiana (kdk)
(w miliardach) Q2 2014 Q4 2014
Q2 2015 Q1 2015
Sprzedaż netto 60,7 54,8 11% 53,5 13%
Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek -6% 12%
Marża brutto 33,20% 36,40% 35,40%
Zysk operacyjny 3,6 4 -11% 2,1 67%
Marża operacyjna 5,90% 7,30% 4,00%
Zysk netto 2,1 2,7 -20% 1,5 46%
Zysk rozwodniony na akcję, SEK 0,64 0,79 -19% 0,4 60%
EPS (Non-IFRS), SEK* 1,45 1,07 36% 0,77 88%
Cash Flow 3,1 2,1 50% -5,9 -152%
z działalności operacyjnej
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu 3,5 32,5 -89% 15,6 -78%

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj