Ericsson – wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015


Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_layout' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 186

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_single_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 187

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_page_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 188

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_excerpt_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 189

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_username' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 206

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_layout' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_single_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_page_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_excerpt_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 210

Ericsson-wyniki-finansowe-za-trzeci-kwartal-2015

Podsumowanie trzeciego kwartału

 

Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 3% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 9% rdr, głównie za sprawą niższej sprzedaży w obszarze Networks
Aktywność firmy w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej pozostaje na podobnym poziomie (kdk), mniejszym w ujęciu rdr. ustabilizowała się w tym kwartale, pozostaje jednak na niższym poziomie niż w Q3 2014
Sprzedaż w segmencie Sieci (Networks) spadła głównie ze względu na spowolnienie tempa wdrożeń 4G w Chinach
Marża brutto zmalała rdr do 33,9% (35,2%). Nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych, marża brutto spadła do 34,5% (35,5%) za sprawą większego udziału Global Services w ogólnej sprzedaży
Globalny program efektywnościowy przebiega zgodnie z planem, głównie dzięki mniejszemu poziomowi kosztów rdr
Wskaźnik rentowności sprzedaży nie uwzględniając opłat resktrukturyzacyjnych zwiększył się do 10% (7%) rdr. Obszar Network Rollout w Global Services osiągnął najlepszy wynik w historii
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły wartość dodatnią, wyniosły 1,6 mld SEK (1,4)

SEK Q3 2015 Q3 2014 Zmiana (rdr) Q2 2015 Zmiana (kdk)
(w miliardach) Q3 2014 Q2 2015
Q3 2015 Q3 2015
Sprzedaż netto 59,2 57,6 3% 60,7 -2%
Marża brutto 33,90% 35,20% 33,20%
Zysk operacyjny 5,1 3,9 31% 3,6 43%
Marża operacyjna 8,60% 6,70% 5,90%
Zysk netto 3,1 2,6 19% 2,1 47%
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu 3,1 2,6 19% 2,1 47%

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj