Fińskie przepisy wjazdowe

Finskie-przepisy-wjazdowe

Fińskie przepisy wjazdowe dla polaków

W ramach UE polscy obywatele korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób. Polska w 2007 roku dostała się do strefy Schengen, czyli nie ma już kontroli paszportowych na granicach wewnętrznych lądowych i morskich. W 2008 zostały zniesione kontrole paszportowe na lotniskach.

Fińskie przepisy wjazdowe pokazują , że paszport lub dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym obywatela polski do wjazdu do Finlandii. Przez okres 90 dni obywatele UE mają prawo do pobytu w innym kraju UE.

Jeżeli jest podejrzenie o zagrożeniu polityki państwa to mogą być ograniczenia do pobytu w Finlandii.

Meldunek w Finlandii

Do 3 miesięcy nie ma obowiązku meldunku dla cudzoziemców.

Ubezpieczenie w Finlandii

W Finlandii niezbędne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Jest to związane w drogimi usługami . Zalecane jest wykupienie przed przyjazdem do Finlandii polisy ubezpieczeniowej(AC i NW). Polskie polisy są uznawane w Finlandii.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
fot: freeimages.com

Skomentuj