Kampania informacyjna dla cudzoziemców

Kampania-informacyjna-dla-cudzoziemcow

Nowa odsłona kampanii informacyjnej dla cudzoziemców dotyczącej przemocy seksualnej i domowej

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców rozpoczęło realizację trzeciego etapu kampanii informacyjnej na temat przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Kampania jest realizowana w 8 ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, objętych projektem „Daj im szansę!- Wsparcie prawne i informacyjne osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce i przeciwdziałanie przemocy seksualnej i ze względu na płeć w ośrodkach dla osób ubiegających się o status uchodźcy”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Budżetu Państwa.

Kampania ma na celu poinformowanie mieszkańców ośrodków dla uchodźców czym jest przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć (w tym przemoc domowa), jak również uświadomienie im, że pewne zachowania, których doświadczają lub których są świadkami mają znamiona przestępstw i są czynami karalnymi w Polsce- oraz, że ich ofiary mają prawo do pomocy. Kampania została oparta o atrakcyjne i przystępne środki przekazu w języku angielskim oraz rosyjskim: plakaty, ulotki informacyjne oraz kalendarze- informatory, które wkrótce zostaną rozdystrybuowane w ośrodkach.
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl) http://www.udsc.gov.pl/Nowa,odslona,kampanii,informacyjnej,dla,cudzoziemcow,dotyczacej,przemocy,seksualnej,i,domowej,2368.html

fot: freeimages.com

Skomentuj