Legalizacja dokumentów w Finlandii

Legalizacja-dokumentow-w-Finlandii

Aby sporządzony za granicą wydany przez władze zagraniczne dokument uzyskał odpowiednią moc prawną w Finlandii należy go uprawomocnić lub zalegalizować.

 

Legalizacja dokumentu urzędowego jest czynnością dotyczącą ochrony prawnej petenta gwarantującą, że organ wydający dokument urzędowy zgodnie z prawem kraju jego nadania ma prawo do jego wydania oraz, że jego treść jest właściwa a dokument jest dokumentem urzędowym właściwym dla kraju jego wydania.

Poświadczenie Apostille kosztuje 60 PLN (ok. 15 EUR)
Dokument urzędowy jest legalizowany poprzez opatrzenie go poświadczeniem Apostille (pieczęć lub poświadczenie pisemne), jeżeli w stosunku do danego państwa weszła w życie sporządona w Hadze w roku 1961 Konwencja. Konwencja weszła w życie zarówno w stosunku do Finlandii jak i do Polski.

Dodatkowe informacje na temat poświadczenia Apostille w Polsce można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, które jest właściwym urzędem do wydawania Apostille w stosunku do polskich dokumentów:

Ministerswo Spraw Zagranicznych, Dzial Legalizacji
Al. Szucha 21
00-580 Warszawa
Telefon: 022-523 9463

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony finland.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj