Nadanie statusu uchodźcy – decyzja pozytywna

Nadanie-statusu-uchodzcy-decyzja-pozytywna

Każda osoba niezadowolona z otrzymanej decyzji ma prawo złożyć odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców.

 

Zasady i tryb składania odwołań określone są w pouczeniu do decyzji.

Jeżeli cudzoziemcowi został nadany status uchodźcy, udzielona ochrona uzupełniająca lub zgoda na pobyt tolerowany oznacza to, że uzyskał on prawo pobytu w Polsce. Zasadą jest, że ww. tytuły pobytowe są bezterminowe. Termin wiąże się natomiast z okresem ważności wydawanych dokumentów.

Uznanemu uchodźcy wydawana jest karta pobytu ważna przez 3 lata oraz genewski dokument podróży, którego okres ważności wynosi 2 lata.

Osoba posiadająca ochronę uzupełniającą otrzymuje kartę pobytu ważną przez okres 2 lat.

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany wydawana jest karta pobytu, której termin ważności wynosi 1 rok.

Aby zobaczyć jak wyglądają ww. dokumenty należy kliknąć na link obok Wzory dokumentów

Osoby, które zostały objęte ochroną w postaci statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany posiadają uprawnienia zbliżone do tych, jakimi się cieszą obywatele Polscy, a w wielu dziedzinach ich prawa są identyczne z prawami obywateli Polskich (np. prawo do pracy). Więcej informacji dotyczących praw i obowiązków beneficjentów ochrony międzynarodowej, w tym również ułatwień integracyjnych można znaleźć klikając na poniższy link:

Prawa i obowiązki benificjentów ochrony międzynarodowej.

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (http://www.udsc.gov.pl/Decyzja,pozytywna,1366.html)
Fot: freeimages.com

Skomentuj