Po pierwsze kompetencje – szkolenia i kursy – fundusze norweskie

Po-pierwsze-kompetencje-szkolenia-i-kursy-fundusze-norweskie

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

 

Projekt: Rozwój zasobów ludzkich

Po pierwsze kompetencje – szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin

Celem projektu jest podniesienie dostępności, jakości i szybkości usług świadczonych przez samorząd w Szczecinie. Implementacja projektu wpłynie również na rozwój zawodowy pracowników oraz podniesienie ich kompetencji.

Zakres tematyczny szkoleń ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych wśród osób zatrudnionych w Magistracie.

Projekt zakłada realizację dwóch typów szkoleń – specjalistycznych oraz informatycznych – podnoszących kwalifikacje pracowników w zakresie wykonywanych zadań, a także prowadzenie kursów e-learningowych. Podczas szkoleń specjalistycznych i informatycznych omawiane są między innymi zagadnienia z zakresu profesjonalnej obsługi interesanta, prawodawstwa europejskiego, ochrony środowiska, prawa budowlanego, obsługi narzędzi informatycznych.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Skomentuj