Pobyt w Finlandii – obywatel krajów spoza UE

Pobyt-w-Finlandii-obywatel-krajow-spoza-UE

W sytuacji obywateli państw, które nie wchodzą w skład Unii Europejskiej, konieczne jest składanie wniosków o pobyt lub też wizę.

Obywatel takich krajów przybywający w Finlandii na podstawie nauki, pracy czy więzi rodzinnych obowiązkowo musi starać się o pozwolenie na pobyt. Sprawa wygląda nieco inaczej w sprawach dotyczących pracowników. W takiej sytuacji do podania o pobyt obowiązkowo należy dołączyć wniosek do Biura Pracy, ten zaś musi być pozytywnie rozpatrzony. Również pracodawca może zająć się tą sprawą składając odpowiednie dokumenty w komisariacie lub urzędzie pracy. Pozytywna odpowiedź jest równoznaczna ze zgłoszeniem się w ambasadzie fińskiej, gdzie do paszportu wkleja się naklejkę symbolizującą pozwolenie na pobyt w Finlandii.

Pobyt w Finlandii – składanie wniosków

Zazwyczaj wnioski o pozwolenie na pobyt składa się w ambasadzie Finlandii w kraju macierzystym. W przypadku więzi rodzinnych wniosek może być składany przez osobę trzecią, zaś gdy podstawą jest praca, może to zrobić pracodawca.

Kiedy ubiegamy się o takowe pozwolenie na podstawie więzi rodzinnych i członek rodziny posiada obywatelstwo fińskie, sytuacja ulega  zmianie, gdyż możliwe jest otrzymanie takiej zgody na podstawie ‘pobytu członka rodziny’.

Cały proces zaczyna się w Ambasadzie, która przesyła wnioski do Urzędu Emigracyjnego. Tam podejmowana jest decyzja, która odsyłana jest do Ambasady. Tutaj wnioskodawca może zgłosić się po naklejki potwierdzające otrzymanie zgody na pobyt w Finlandii.

Emigrujesz do Finlandii?

Sprawdź czy spełniasz warunki i jakich pozwoleń potrzebujesz

Dodatkowe informacje:

Komunikaty Urzędu Emigracyjnego – http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=2484
Punkt Informacyjny Pracy w Finlandii – http://netti.sak.fi/workinginfinland/
Punkt informacyjny dla emigrantów – http://www.infopankki.fi/

 

Źródło: materiały opracowane na podstawie strony Ambasady Finlandii w Warszawie (finland.pl)
Fot: własność redakcji

Polecamy artykuły:

Podróż służbowa i delegacje
Pobyt w Finlandii – zezwolenia
– Komunikaty Urzędu Emigracyjnego
– Biura pracy w Finlandii

Skomentuj