Polsko – fińskie seminarium w Kuopio

Polsko-finskie-seminarium-w-Kuopio

Polsko – fińskie seminarium w Kuopio z naszym udziałem

 

16 marca 2015 r. staraniem konsula honorowego RP – regionalnego burmistrza w Pohjois – Savo pana Jussi Huttunena w Kuopio odbyło się seminarium ekonomiczne pn. One Step Closer – Cooperation in the Baltic Sea Region, poświęcone możliwościom i perspektywom współpracy gospodarczej między Polską a Finlandią w szeroko rozumianym obszarze Bałtyku.

Wzięło w nim udział ok. 40 przedstawicieli różnych instytucji i firm z regionu Pohjois – Savo oraz 4-osobowa delegacja Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego promująca walory swojego regionu i poszukująca partnerów do współpracy w środkowej Finlandii. Wśród prelegentów byli przedstawiciele fińskiego ministerstwa spraw zagranicznych oraz ministerstwa zatrudnienia i gospodarki, radca z fińskiego przedstawicielstwa przy UE oraz wysocy reprezentanci władz regionu. Z prezentacją pn. Discover Polska2015 wystąpił ambasador RP wspomagany przez kierownika WPHiI ambasady.

Ambasador wykorzystał pobyt w Kuopio do spotkań z władzami miasta, w tym z burmistrzem i jego zastępcą. Rozmawiano m.in. o współpracy między Kuopio a jego miastem partnerskim w Polsce – Opolem. Ambasador przekazał zaproszenie od władz Opola dla władz Kuopio do przyjazdu do Opola oraz zaproszenie dla drużyny piłkarskiej Kuopio do udziału w turnieju piłkarskim miast partnerskich Opola.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony finlandia.msz.gov.pl
Fot: finlandia.msz.gov.pl

Skomentuj