Pomoc medyczna w Finlandii

Pomoc-medyczna-w-finlandii

Pomoc medyczna w Finlandii dla turystów

 

Przed przyjazdem do Finlandii nie ma obowiązku szczepienia się ponieważ nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Pomoc medyczna w Finlandii pomaga osobą podróżującym z ubezpieczeniem NFZ tylko w nagłych przypadkach w ramach swojego ubezpieczenia. Należy posiadać również Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do korzystania z usług medycznych (podstawowych). Zaleca się przed wyjazdem do Finlandii wykupienie dodatkowego ubezpieczenia (prywatnego), które obejmuje koszty leczenia w szerszym zakresie, koszty transportu medycznego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.nfz.gov.pl

Pacjent w Finlandii zobowiązany jest do płacenia za pomoc medyczną (częściowo) i lekarstwa (częściowo).

 

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

Skomentuj