Preferencje wyborcze Polaków w maju 2015

Preferencje-wyborcze-Polakow-w-maju-2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w maju 2015

 

Warszawa, 29 maja 2015 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w maju, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (67 proc.). Najwięcej głosów otrzymałaby Platforma Obywatelska (40 proc.) oraz Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (36 proc.) – wyniki majowej fali badania* GfK na temat preferencji partyjnych Polaków.

W porównaniu z kwietniową falą badania notowania PO spadły o 4,5 punktu proc. do 40,2 proc., a notowania PiS+SP+PR pozostały na niezmienionym poziomie. Ponad progiem wyborczym znalazło się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5,9 proc. (+1,5 punkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Poza parlamentem znalazłyby się: Korwin (4,2 proc., wzrost o 1,7 punktu procentowego), Sojusz Lewicy Demokratycznej (3,3 proc., spadek o -2,3 proc.), Kongres Nowej Prawicy (1,7 proc.), Ruch Narodowy z Unią Polityki Realnej (1,1 proc.), Partia Kobiet (0,8 proc.), Samoobrona (0,5 proc.), Demokracja Bezpośrednia (0,5 proc.), Zieloni (0,4 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,4 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,3 proc.), Twój Ruch (0,3 proc.), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (0,3 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,2 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,2 proc.), Unia Pracy (0,1 proc.). Powyższy procentowy rozkład głosów uwzględnia także kategorię „inna partia”, na którą wskazało 3,2 proc. respondentów. Prezentowane wyniki preferencji wyborczych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów, którzy zadeklarowali swój udział w wyborach – tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają, na jakie ugrupowanie głosować (wynik imputowany**).

Frekwencja

W maju 67 proc. respondentów deklaruje, że wzięłoby udział w wyborach (30 proc. zdecydowanie tak; 37 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 26 proc. respondentów (20 proc. zdecydowanie nie; 6 proc. raczej nie). 7 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.

Wyborcy niezdecydowani

Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, niemal 19 proc. jest niezdecydowanych, na którą partię głosować. W porównaniu z badaniem kwietniowym odsetek wyborców wahających się wzrósł w maju o 3 punkty proc.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki preferencji wyborczych Polaków, w których w podstawie procentowania uwzględniono odsetek respondentów niezdecydowanych (18,6 proc.). W takim ujęciu najwięcej głosów otrzymałyby PO (32 proc.) i PiS+SP+PR (28 proc.).
Do Sejmu weszłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.), a pod progiem znalazłyby się: Korwin (3,7 proc.), Sojusz Lewicy Demokratycznej (2,3 proc.), Kongres Nowej Prawicy (1,6 proc), Ruch Narodowy z Unią Polityki Realnej (0,8 proc.), Partia Kobiet (0,8 proc.), Demokracja Bezpośrednia (0,5 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,3 proc.), Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (0,3 proc.), Twój Ruch (0,2 proc.), Liga Polskich Rodzin (0,2 proc.), Samoobrona (0,2 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,2 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,2 proc.), Unia Pracy (0,1 proc.).

Preferencje wyborcze Polaków ** Maj         2015
Platforma Obywatelska 31,7
Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem 28,2
Polskie Stronnictwo Ludowe 5
Korwin 3,7
Sojusz Lewicy Demokratycznej 2,3
Kongres Nowej Prawicy 1,6
Ruch Narodowy (z Unią Polityki Realnej) 0,8
Partia Kobiet 0,8
Demokracja Bezpośrednia 0,5
Socjaldemokracja Polska 0,3
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 0,3
Twój Ruch 0,2
Liga Polskich Rodzin 0,2
Samoobrona 0,2
Prawica Rzeczypospolitej 0,2
Stronnictwo Demokratyczne 0,2
Unia Pracy 0,1
Nie wiem 18,6
Inna 3
Odmowa odpowiedzi 2,7

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych**

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż obecnie większość ich głosów otrzymałaby PO (40 proc.) oraz PiS+SP+PR (39 proc.). Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymałoby 6,5 proc. głosów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 4,6 proc., Korwin 2,2 proc., Zieloni 2,1 proc., Samoobrona 1,5 proc., Ruch Narodowy z Unią Polityki Realnej (1,1 proc.), Liga Polskich Rodzin 0,9 proc., Kongres Nowej Prawicy (0,9 proc), Twój Ruch (0,5 proc.).

Prognozowany rozkład głosów wśród wyborców niezdecydowanych na podstawie imputacji pod względem cech społeczno-demograficznych

Platforma Obywatelska 39,9
Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem Zjednoczona Prawica 38,9
Polskie Stronnictwo Ludowe 6,5
Sojusz Lewicy Demokratycznej 4,6
Korwin 2,2
Zieloni 2,1
Samoobrona 1,5
Ruch Narodowy (z Unią Polityki Realnej) 1,1
Liga Polskich Rodzin 0,9
Kongres Nowej Prawicy 0,9
Twój Ruch 0,5
Inna 1

Dodatkowe informacje o badaniu

Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest prowadzone przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.

* majowa fala badania została przeprowadzona w dniach 8-13 kwietnia 2015 r. metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów w ramach badania omnibus CAPI na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

** Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności

Badanie preferencji wyborczych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Przedziały ufności dla wyników preferencji partyjnych
Ugrupowania partyjne z możliwym wynikiem powyżej progu wyborczego (maj 2015)
Partia Dolny kraniec przedziału ufności Wynik 5/2015 Górny kraniec przedziału ufności
PO 35,8 40,2 45
PiS+SP+PR 31,8 36,4 41,2
PSL 3,7 5,9 8,5
KORWIN 2,4 4,2 6,2
SLD 1,7 3,3 5

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: infoWire.pl

Skomentuj