Rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu

Rozbudowa-Komisariatu-Policji-w-Terespolu

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

Projekt: Obszar Schengen

Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Terespolu

Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja posterunku policji w Terespolu, przy założeniu, że celem ogólnym jest wzmocnienie ochrony strefy Schengen poprzez poprawę infrastruktury zewnętrznych granic UE.

Przedsięwzięcie zakłada nadbudowę jednej kondygnacji do budynku głównego komisariatu, dobudowanie dwukondygnacyjnego budynku na zachodniej stronie budynku głównego oraz dobudowanie trzykondygnacyjnego budynku na stronie wschodniej budynku głównego, a następnie ich wyposażenie. Ponadto w ramach projektu przewidziano zbudowanie drogi dojazdowej i chodników oraz stworzenie obszaru zieleni.

Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się kubatura budynku, powstanie nowa infrastruktura komunikacyjna oraz poprawie ulegną warunki pracy policjantów. Będzie to miało wpływ na zwiększenie skuteczności działania Policji w obszarze zwalczania przestępczości, w tym przestępczości transgranicznej.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Skomentuj