Rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu


Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_layout' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 186

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_single_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 187

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_page_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 188

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_excerpt_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 189

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_username' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 206

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_layout' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_single_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_page_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_excerpt_display' in /home/virt103204/domains/wirtualnehelsinki.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 210

Rozbudowa-Komisariatu-Policji-w-Terespolu

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

Projekt: Obszar Schengen

Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Terespolu

Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja posterunku policji w Terespolu, przy założeniu, że celem ogólnym jest wzmocnienie ochrony strefy Schengen poprzez poprawę infrastruktury zewnętrznych granic UE.

Przedsięwzięcie zakłada nadbudowę jednej kondygnacji do budynku głównego komisariatu, dobudowanie dwukondygnacyjnego budynku na zachodniej stronie budynku głównego oraz dobudowanie trzykondygnacyjnego budynku na stronie wschodniej budynku głównego, a następnie ich wyposażenie. Ponadto w ramach projektu przewidziano zbudowanie drogi dojazdowej i chodników oraz stworzenie obszaru zieleni.

Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się kubatura budynku, powstanie nowa infrastruktura komunikacyjna oraz poprawie ulegną warunki pracy policjantów. Będzie to miało wpływ na zwiększenie skuteczności działania Policji w obszarze zwalczania przestępczości, w tym przestępczości transgranicznej.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Skomentuj