Rozszerzenie strefy Schengen – Finlandia

Rozszerzenie-strefy-Schengen-FinlandiaRozszerzenie strefy Schengen nastąpiło 12 grudnia 2008 roku. Dnia tego do strefy dołączyła Szwajcaria, która otworzyła swe granice dla jej członków.

Kraje Unii Europejskiej należące do strefy Schengen to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Holandia, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. Oddzielne umowy o członkostwie w strefie podpisały również Monako, Andora, Watykan, San Marino, Islandia i Norwegia. Rozszerzenie strefy Schengen nie objęło jednak Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Rozszerzenie strefy Schengen

Zarówno Finlandia, jak i Polska należą do grupy państw, które mają pozwolenie na swobodne podróżowanie przez okres 3 miesięcy. Brak kontroli wewnątrz strefy nie jest równoznaczne z brakiem dokumentów, gdyż każdy z podróżujących powinien je mieć przy sobie w razie wyrywkowej kontroli. W przypadku pobytu na terenie innego kraju  na okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatele Polski i Finlandii muszą starać się o wizę.

W przypadku obywateli państw, których nie objęło rozszerzenie strefy Schengen, ważne jest, aby postarali się oni o wizę. Dokument taki pozwoli im na swobodne poruszanie się po strefie w określonym czasie. Ponownie, mimo braku kontroli, wszystkie dokumenty należy mieć ze sobą. Wydana przez państwo strefy Schengen wiza D uprawnia do przebywania wyłącznie na terenie państwa, które tą wizę wydało.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższymi adresami:

Wydział Konsularny Ambasady Finlandii, tel. +48 22 598 9500

Kraje zwolnione z obowiązku wizowego
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=50912&nodeid=15719&contentlan=2&culture=en-US

Kraje podlegające obowiązkowi wizowemu
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=50910&nodeid=15717&contentlan=2&culture=en-US

Źródło: materiały opracowane na podstawie strony Ambasady Finlandii w Warszawie (finland.pl)
Fot: sxc.hu

Polecamy artykuły:

Recesja przestała być tematem numer jeden
Donald Tusk z wizytą w Helsinkach
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Helsinkach
– Kraje Unii Europejskiej

Skomentuj