System rozliczania podatku VAT w 2015 roku

podatek-2015Specjalny system rozliczania podatku VAT na usługi świadczone drogą elektroniczną wchodzi w życie 01.01.2015

Specjalny system rozliczania podatku VAT na usługi świadczone drogą elektroniczną wchodzi w życie 01.01.2015

01.01.2015 wchodzi w życie specjalny system dotyczący rozliczania podatku VAT, który dotyczy płatników VAT z siedzibą zarówno w UE, jak i poza jej granicami. System dotyczy przedsiębiorstw, które świadczą usługi telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne oraz elektroniczne podmiotom innym niż przedsiębiorstwa, czyli np. konsumentom indywidualnym. Na potrzeby obsługi systemu zostanie stworzony elektroniczny system obsługi klienta.

Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży usług telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych oraz elektronicznych wejdą w życie 01.01.2015.

Gdy usługi świadczone są podmiotom innym niż przedsiębiorstwo, kraj sprzedaży ustalany jest zgodnie z miejscem zamieszkania lub pobytu nabywcy, lub jego siedzibą. Sprzedający ma wówczas obowiązek rejestracji jako płatnik VAT w kraju kupującego. Sprzedawca będzie miał również możliwość zarejestrowania się w specjalnym systemie rozliczania podatku VAT.

Od 01.01.2015 sprzedawca korzystający ze wspomnianego systemu będzie mógł zarządzać wszystkimi swoimi zobowiązaniami rejestracyjnymi, zgłoszeniowymi i płatniczymi związanymi z podatkiem VAT na wszystkie kraje UE za pomocą elektronicznego systemu obsługi w swoim kraju identyfikacyjnym. Krajem identyfikacyjnym sprzedawcy jest państwo UE, w której znajduje się siedziba firmy bądź stały oddział danej firmy, lub kraj, który został wskazany jako kraj identyfikacyjny przez sprzedawcę spoza UE. Przykładowo krajem identyfikacyjnym fińskiej firmy będzie zawsze Finlandia. Do skorzystania z systemu niezbędne jest, by nabywca usług był rezydentem UE.

Nowy system nie jest obowiązkowy. Jeżeli sprzedawca nie chce korzystać z nowego systemu, ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT we wszystkich kraj UE, w których sprzedaje usługi podmiotom innym niż inne przedsiębiorstwa.

Jeżeli sprzedawca zdecyduje się na korzystanie z nowego systemu, musi on być stosowany konsekwentnie w sprzedaży wszystkich wspomnianych usług, które sprzedawane są podmiotom innym niż przedsiębiorstwa.

Biuletyn fińskiego urzędu podatkowego VERO

http://www.vero.fi/fiFI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Arvonlisaveron_erityisjarjestelma_tulee_(27147)

Tłumaczenie robocze: WPHI Helsinki, 08.10.2013

Źródło: materiały pochodzą ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Helsinkach
Fot: sxc.hu

Skomentuj