All posts tagged ocena technologii medycznych

  • Koszty-posrednie-w-ocenie-technologii-medycznych

    Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

    Podsumowanie konferencji „Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych – rekomendacje”   Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm…