All posts tagged one stop closer

  • Polsko-finskie-seminarium-w-Kuopio

    Polsko – fińskie seminarium w Kuopio

    Polsko – fińskie seminarium w Kuopio z naszym udziałem   16 marca 2015 r. staraniem…