All posts tagged wymiana zagraniczna

  • Wymiana zagraniczna strefy euro

    Rośnie saldo wymiany zagranicznej strefy euro, spada całej Unii   Nadwyżka handlu zagranicznego UE spadła…