Tłumaczenia przysięgłe w Ambasadzie RP w Helsinkach

Tlumaczenia-przysiegle-w-Ambasadzie-RP-w-Helsinkach

Na wizytę w celu sporządzenia lub poświadczenia tłumaczenia należy się zarejestrować w systemie e-konsulat

 

(https://www.e-konsulat.gov.pl) w kategorii „Sprawy prawne”.

Podstawa prawna:

– art. 20 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1823, z późn. zm.);

– ustawa z dnia 25 lipca 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.);

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131, z późn. zm.).

Konsul może sporządzać lub poświadczać sporządzone przez inne osoby tłumaczenia dokumentów. Czynności te mają moc taką, jak czynności tłumacza przysięgłego wykonane w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z normami zawartymi w licznych ustawach szczególnych sporządzone w obcym języku dokumenty przedkładane polskim organom (w tym dokumenty dotyczące stanu cywilnego) powinny być przedkładane wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej lub konsula RP.

Fińskie urzędy zasadniczo akceptują dokumenty przedstawiane w języku fińskim, szwedzkim lub angielskim. Lista tłumaczy przysięgłych uprawnionych do dokonywania tłumaczeń na język fiński (w tym działających w Finlandii) dostępna jest w zakładce „Lista tłumaczy przysięgłych”.

Osoba ubiegająca się o dokonanie jednego z powyższych poświadczeń powinna:

doręczyć dokument, który ma zostać przetłumaczony (w przypadku sporządzenia tłumaczenia) lub dokument wraz z dokonanym już tłumaczeniem (w przypadku poświadczenia tłumaczenia);
wnieść opłatę konsularną w wysokości:

– za sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych (np. aktów stanu cywilnego, wyciągów z Maistraatti, itp.) – 30 EUR za każdy dokument (poz. 6.06 Taryfy Opłat Konsularnych);

– za poświadczenie tłumaczenia innych dokumentów -90 EUR za rozpoczętą stronę tłumaczenia (poz. 6.05 Taryfy Opłat Konsularnych);

– za sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia innych dokumentów -60 EUR za rozpoczętą stronę tłumaczenia (poz. 6.04 Taryfy Opłat Konsularnych).

Przy obliczaniu wysokości opłaty konsularnej za stronę uważa się 25 wierszy po 45 znaków ze spacjami (tj. 1125 znaków ze spacjami).

Czas oczekiwania na sporządzenie tłumaczenia przysięgłego zależy m. in. od liczby dokumentów oczekujących na tłumaczenie. Pierwszeństwo mają tłumaczenia dokumentów fińskich sporządzane w związku z czynnościami konsularnymi i sprawami realizowanymi za pośrednictwem konsula. Pozostałe tłumaczenia wykonywane są w miarę możliwości.

 

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony finlandia.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj