W styczniu 83 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej

W-styczniu-83-proc-Polakow-popieralo-czlonkostwo-Polski-w-Unii-Europejskiej

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w styczniu 2015

Warszawa, 31 stycznia 2015 r. – W styczniu 83 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników spadł o 1 punkt proc. Obecnie 29 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera 53 proc.

Przeciwników integracji jest łącznie 14 proc. i w stosunku do grudnia ich odsetek nie zmienił się. Obecnie zdecydowanych przeciwników jest 2 proc., a raczej przeciwnych integracji jest 12 proc. respondentów.
3 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

W styczniu, analogicznie do pomiarów z poprzednich miesięcy, poparcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest bardzo wysokie we wszystkich grupach wiekowych i wynosi 80-90 proc., z wyjątkiem respondentów najstarszych w przedziale 60-65 lat, wśród których idea integracji jest nieco mniej popularna i popiera ją 75 proc. respondentów.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wykształcenia respondentów. Nie różnicuje ono i nie wpływa znacząco na poparcie idei integracji. Najwięcej jej zwolenników występuje wśród osób z wyższym wykształceniem (87 proc.), jednak w pozostałych grupach wykształcenia idea integracji również ma licznych zwolenników – popiera ją 85 proc. respondentów z wykształceniem średnim, 83 proc. z wykształceniem zawodowym i 77 proc. podstawowym.

Wysokie poparcie dla członkostwa Polski w UE występuje wśród elektoratów obydwu największych partii politycznych. W styczniu 92 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej oraz 78 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest zwolennikami członkostwa.

Informacje o badaniu
Styczniowa fala badania została przeprowadzona w dniach 15–18 stycznia 2015 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI.

Źródło: materiały pochodzą ze strony : infowire.pl
fot: freeimages.com

Skomentuj