Young Professionals Programme – polacy w ONZ

Young-Professionals-Programme-polacy-w-ONZ

Dzisiaj odbył się egzamin pisemny Organizacji Narodów Zjednoczonych „Young Professionals Programme” (YPP) dla młodych absolwentów szkół wyższych.

 

Od 2011 r. egzamin jest przeprowadzany także w Polsce, przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Instytucją nadzorującą jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

Egzamin zorganizowany został dla obywateli 54 państw, w tym Polaków, i odbył się równolegle w 44 centrach egzaminacyjnych na świecie. W siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Państwowej w Warszawie do egzaminu podeszło 72 kandydatów. Znaleźli się wśród nich zarówno Polacy, jak i kandydaci z Białorusi, Nowej Zelandii, Wietnamu, Rosji i Słowacji. Kandydaci pisali egzamin z następujących dziedzin: nauki polityczne, ekonomia, prawa człowieka, systemy i technologie informacyjne, fotografia. Wyniki będą znane w połowie kwietnia 2015 r.

Aplikujący do programu starają się o przyjęcie do pracy w jednym z biur Sekretariatu ONZ na świecie oraz misjach pokojowych. Kandydaci do egzaminu YPP muszą posiadać minimum dyplom licencjata (lub równoważny), biegle posługiwać się językiem angielskim lub francuskim, być obywatelami państwa mającego prawo do udziału w danej edycji konkursu. Nie mogą też przekraczać wieku 32 lat.

Tegoroczny egzamin pisemny składał się z dwóch części: specjalistycznego testu wiedzy z zakresu wybranego przez kandydata oraz części ogólnej, wspólnej dla wszystkich egzaminowanych, czyli sprawdzianu wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych oraz umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim lub francuskim.

Więcej informacji o programie „Young Professionals Programme” można znaleźć na stronie internetowej https://careers.un.org/ oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach egzaminu „Young Professionals Programme”.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Skomentuj