Zamówienia publiczne dla Ambasady RP w Helsinkach

Zamowienia-publiczne-dla-Ambasady-RP-w-Helsinkach

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014

Wykonanie audytu technicznego kompleksu budynków, sporządzenie dokumentacji wykonawczej Systemów Zabezpieczenia Technicznego (SZT) oraz dostawa kompletnych SZT dla budynku Rezydencji Ambasadora oraz Ambasady RP w Helsinkach

Helsinki, 14.10.2014 r.

Ambasada RP w Helsinkach

Zamawiający

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2014

 

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia publicznego

Pozycja budżetowa

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

dostawy

1.

„Wykonanie audytu technicznego kompleksu budynków, sporządzenie dokumentacji wykonawczej Systemów Zabezpieczenia Technicznego (SZT) oraz dostawa kompletnych SZT dla budynku Rezydencji Ambasadora oraz Ambasady RP w Helsinkach”.  75057-6060022-11 IV kwartał 2014 r.
usługi

x

roboty budowlane

x

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Helsinkach
Fot: freeimages.com

Skomentuj