Zarząd Tikkurila Polska S.A.

Zarzad-Tikkurila-Polska-S.A.

Zmiana w Zarządzie Tikkurila Polska SA

Z dniem 12 lutego 2014 r. funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Tikkurila Polska S.A. objął Aleksander Truszczyński, dotychczasowy Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu Spółki. Zastąpił na stanowisku Ilariego Hyyrynena, który od tej pory zarządzał będzie Business Unit Russia.

Aleksander Truszczyński jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Ekonomiczny), na którym studiował w latach 1987-1992. Ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996) oraz studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (współpracującej z Helsinki School of Economics).

Karierę zawodową zaczynał w Zakładach Chemicznych Police S.A. Następnie pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych oraz Pomorskim Banku Kredytowym. Ponadto w latach 1995-1997 pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Eltra S.A. oraz członka Rady Nadzorczej firmy Alka S.A. w Słupsku. Od roku 1997 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w firmie Baltcolor Zakłady Chemiczne S.A., a następnie w latach 1998-2001 Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych w firmie Tikkurila Polska Sp. z o.o. Od roku 2001 na stanowisku Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu w Tikkurila Polska S.A., dodatkowo od 2005 roku członek Rady Nadzorczej PPHU Polifarb Sp. z o.o. w Gliwicach.

Prywatnie: żonaty, dwóch synów: Aleksander 17 lat i Tomasz 15 lat. Zainteresowania: ogród, siatkówka.

Polska ma bardzo duże znaczenie dla Grupy, jest jednym z ważniejszych rynków Tikkurili mówi Aleksander Truszczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Tikkurila Polska S.A. Tym większe znaczenie dla naszej firmy ma fakt, że po raz pierwszy od kilkunastu lat na jej czele staje manager z Polski. Jest to wyraz zaufania właścicieli dla lokalnej kadry zarządzającej i wszystkich pracowników mówi Aleksander Truszczyński. Przed nami ważne zadania, będziemy dążyć do umacniania naszej pozycji mimo mocnej konkurencji i niełatwej sytuacji branży. Nie przewidujemy rewolucji. Będziemy kontynuować dotychczasową politykę i sposób zarządzani służące realizacji strategii. Na pewno będziemy nadal dążyć do systematycznego podnoszenia standardów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej naszych klientów oraz edukować konsumentów na temat znaczenia jakości przy wyborze farb. Jednym z naszych priorytetów jest też odpowiedzialność za środowisko stąd dbałość o bezpieczeństwo zarówno technologii produkcji, jak i receptur naszych wyrobów dodaje Aleksander Truszczyński.

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.

fot: freeimages.com

Skomentuj