Zielona energia w Finlandii

Zielona-energia-w-Finlandii

Finowie są gotowi płacić więcej za zieloną energię

Według ankiety przeprowadzonej na zlecenie fińskiego importera i dystrybutora gazu ziemnego firmy Gasum ponad 70% mieszkańców południowej Finlandii byłoby gotowych zapłacić umiarkowanie więcej za produkty i usługi oparte na energii odnawialnej.

Według ankiety 85% mieszkańców uznaje zrównoważone metody produkcji za ważne, a 73% byłoby gotowych płacić więcej za korzystanie z nich.

Ankieta została przeprowadzona na grupie ponad 1 000 Finów w wieku 18-70 lat.

Ankietowani byli również zdania, że krajowa lub lokalna produkcja energii jest ważnym czynnikiem w produkcji dóbr i przy świadczeniu usług. Respondenci, którzy zadeklarowali chęć płacenia wyższych stawek za energię, ocenili, że wzrost cen energii na poziomie 1-5% byłby dla nich akceptowalny.

Najmniej skłonni do płacenia więcej za energię elektryczną byli ankietowani w przedziale wiekowym od 56 do 70 lat, mimo że w większym stopniu niż młodsi respondenci uznawali produkcję zrównoważoną za ważną.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Helsinkach
fot: freeimages.com

Skomentuj