Zrealizowane projekty z funduszy norweskich – dorobek prawny UE

Zrealizowane-projekty-z-funduszy-norweskich-dorobek-prawny-UE

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG.

 

Dorobek prawny UE – Prąd to też towar

Choć od uwolnienia rynku energii minęło kilka lat, to wciąż niewielu z nas korzysta z możliwości wyboru sprzedawcy prądu. Liberalizacja rynku miała przynieść rozwój konkurencji na rynkach energetycznych i w efekcie urealnienie cen. Beneficjentami wolnego rynku energii stać się mieli sami odbiorcy. Jednakże podstawową przeszkodą skutecznego egzekwowania praw okazał się brak świadomości konsumentów.

Specjalnie dla tych osób Urząd Regulacji Energetyki uruchomił kampanię społeczną. Kampanii przyświecało hasło: „Prąd to też towar”. Dzięki kampanii, odbiorcy poznali zasady funkcjonowania obrotu energią, zaznajomili się z rolą podmiotów występujących na rynku, a także poznali obszar nowych obowiązków i uprawnień wynikających z uczestniczenia w rynku. Zwracano też uwagę na ryzyko nieuczciwych praktyk ze strony sprzedawców energii.

Kampania objęła takie środki przekazu jak: prasa, radio, telewizja, billboardy, plakaty i ulotki oraz szkolenia dla osób starszych. W największych miastach Polski zawisło ponad 1000 billboardów. Wyemitowanych zostało łącznie 415 spotów radiowych, w takich rozgłośniach jak: Polskie Radio PR-1, PR-3 „Trójka”, Program-4, RMF-FM, EuroTrójka oraz RMF Classic. W 2010 roku w dwóch kolejnych odcinkach serialu „M jak Miłość” wyemitowano wątek edukacyjny związany ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. W prasie opublikowano w sumie 24 artykuły sponsorowane.

Ponadto, przygotowano blisko 500 tys. ulotek informacyjno-edukacyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz 2 tys. specjalnych ulotek dla odbiorców w wieku 60+. Specjalnie dla tych osób przeprowadzono też ponad 30 sesji edukacyjnych.

Szkolenia odbyły się w 16 miastach wojewódzkich, łącznie przeszkolonych zostało 1344 słuchaczy. Uzupełnieniem akcji stała się działająca w Urzędzie Regulacji Energetyki infolinia.

1 lipca 2010 roku, czyli w trzecią rocznicę uwolnienia rynku energii, odbyła się konferencja prasowa w obecności przedstawicieli 17 mediów, podczas której zaprezentowano nową stronę internetową www.maszwybor.ure.gov.pl

Strona umożliwia dostęp użytkowników do szerokiej gamy informacji związanych z możliwością zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. Podczas tej konferencji została również uroczyście otwarta kampania z prezentacją billboardów i plakatów małoformatowych. Następnie, Urząd Regulacji Energetyki zorganizował cztery dodatkowe konferencje regionalne, na których omawiana była kwestia zmiany sprzedawcy (Warszawa, Konin, Nowy Sącz oraz Rzeszów). W trakcie trwania kampanii odbyło się szereg innych konferencji, warsztatów i seminariów.

W okresie realizacji projektu odnotowano wzrost liczby zmian sprzedawcy prądu, świadczący o rozwoju konkurencji na rynku energii i korzystaniu przez odbiorców ze swoich nowych uprawnień. Zwiększyło się także zainteresowanie tą tematyką
mediów i portali internetowych.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl
Fot: eog.gov.pl

Skomentuj