Związek Towarzystw Finlandia-Polska – obchody 30 rocznicy

Zwiazek-Towarzystw-Finlandia-Polska-obchody-30-rocznicy

Uroczyste obchody 30. rocznicy działalności Oddziału Związku Towarzystw Finlandia-Polska w mieście Vantaa

 

W bieżącym roku oddział Towarzystwa Polska-Finlandia w Vantaa obchodzi trzydziestolecie swojej działalności. Przedstawiciele wielu oddziałów Związku Towarzystw Finlandia-Polska oraz ambasady i polskiego Słupska przyjechali do Vantaa w dniu 18 kwietnia chcąc serdecznie pogratulować Towarzystwu z okazji tej rocznicy oraz wyrazić wdzięczność dla wszystkich jego członków i sympatyków za ich bogatą i aktywną działalność ukierunkowaną na rozwój kontaktów polsko-fińskich oraz promocję Polski w Finlandii.

Oddział Towarzystwa w Vantaa działa intensywnie na rzecz rozwoju współpracy i zacieśniania kontaktów między miastami partnerskimi Vantaa a Słupskiem. Sama idea założenia oddziału Towarzystwa jest rezultatem wymiany organizacji młodzieżowych obu miast. Od 1988 r. członkowie oddziału regularnie odwiedzają Słupsk i goszczą jego mieszkańców. Przewodniczący Słupskiego Oddziału Związku Towarzystw Polska-Finlandia p. Mazurek złożył w imieniu słupszczan podziękowania za lata owocnej współpracy. Przypomniał o wielu kulturalnych kontaktach pomiędzy miastami, w tym wymianie chórów obu miast. Rozwój takiej kulturalnej współpracy owocują dzisiaj np. wizytą przedstawicieli z Centrum Innowacyjności ze Słupska w fińskich miastach Vantaa i Helsinkach.

Towarzystwo udziela wsparcia mieszkańcom Vantaa oraz przedstawicielom firm działających w mieście w nawiązywaniu kontaktów z Polską i aktywnie promuje Polskę. Dzięki wsparciu organizacyjnemu przedstawicieli Towarzystwa udaje się zorganizować wiele imprez kulturalnych i promocyjnych, do których należą przede wszystkim wystawy i wizyty polskich artystów w Finlandii. Nie sposób wyliczyć tu wszystkich takich inicjatyw, które odbyły się przy udziale Towarzystwa. Na podkreślenie zasługuje znakomita współpraca członków oddziału z władzami miejskimi w Vantaa. M. in. dzięki tej dobrej współpracy z władzami miasta całkiem niedawno, bo w październiku 2014 r., we współpracy z Towarzystwem udało się zorganizować wizytę Ambasadora RP w Vantaa i spotkanie z urzędującym burmistrzem.

Oddział w Vantaa jest też jednym z najaktywniejszych oddziałów Związku Towarzystw. Również pod tym względem oddział ma bogate tradycje historyczne: zaledwie dwa miesiące po jego formalnym przyjęciu do Związku Towarzystw Finlandia-Polska, tj. w kwietniu 1986 r., w Vantaa odbył się krajowy zjazd Towarzystw, w którym licznie uczestniczyli przedstawiciele innych oddziałów. Już w 1989 r. wiceprzewodniczącą Związku Towarzystw została pani Anita Linnanmäki z oddziału Towarzystwa w Vantaa. Od 2003 r. przewodniczącym Związku Towarzystw jest pani Marjukka Mäyry z oddziału w Vantaa, której zasługi dla rozwoju przyjaźni i współpracy polsko-fińskiej są powszechnie znane i doceniane.

Doskonałą okazją do zacieśniania wzajemnych kontaktów –również tych towarzyskich – jest coroczne spotkanie w Gumbostrand, podczas którego przedstawiciele oddziału spotykają się i wspólnie spędzają wolny czas z przedstawicielami ambasady oraz miejscową Polonią.

Z okazji 30 rocznicy życzymy naszym przyjaciołom z Vantaa dalszych wielu lat równie owocnej i ciekawej działalności, z której ogromną korzyść odnoszą oba nasze kraje – Polska i Finlandia ­– oraz ich mieszkańcy.

Źródło: finlandia.msz.gov.pl
Fot: finlandia.msz.gov.pl

Skomentuj