Wybory do Parlamentu Europejskiego w Helsinkach

Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-w-Helsinkach

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Eurajoki i Helsinkach

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach.

 

W większości obwodów głosowania utworzonych za granicą, wybory odbędą się 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00 czasu miejscowego. W obwodach, w których głosowanie zakończyłoby się w dniu następnym po dniu głosowanie w kraju, głosowanie odbędzie się dzień wcześniej, tj. 24 maja br. dotyczy to np. Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów Ameryki Południowej.

 

Tak jak w Polsce, w obwodach głosowania za granicą mogą głosować obywatele polscy posiadający czynne prawo wyborcze (prawo wybierania), oraz posiadający czynne prawo wyborcze obywatele państw Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na stałe na terytorium RP. Obywatele polscy głosujący za granicą muszą posiadać ważny w dniu głosowania polski paszport lub dowód osobisty w tych krajach, do których Polacy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego.

 

Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). Głosować można w dwojaki sposób: osobiście, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania. Na jej podstawie właściwi terytorialnie konsulowie sporządzają spisy wyborców dla obwodów głosowania.

 

Zgłoszenia do spisu najwygodniej dokonać elektronicznie, poprzez aplikację e-wybory – https://ewybory.msz.gov.pl/  – wybierając w menu właściwy obwód głosowania. Rejestracji można dokonać również ustnie, pisemnie, telefonicznie, kontaktując się z odpowiednim urzędem konsularnym, właściwym do miejsca pobytu w dniu głosowania.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców upływa 22 maja dla osób chcących głosować osobiście i 12 maja, dla osób chcących oddać głos korespondencyjnie. Do tych wyborców, konsul wyśle pakiety wyborcze najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.

 

Wyborcy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie można uzyskać przed wyjazdem we właściwym Urzędzie Gminy lub – w przypadku osób zamieszkałych za granicą – od właściwego terytorialnie konsula. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy, który można złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania, tj., do dnia 23 maja br.

 

OBWIESZCZENIE KONSULA RP W HELSINKACH

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach

do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie Republiki Finlandii zostały utworzone następujące obwody głosowania:

Obwód głosowania Nr 38 /obejmujący terytorium Republiki Finlandii za wyjątkiem terytorium gminy Eurajoki/

z siedzibą obwodowej komisji wyborczej

w ambasadzie RP w Helsinkach

Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki

Obwód obsługuje również głosowanie korespondencyjne

Obwód głosowania nr 39 /obejmujący terytorium gminy Eurajoki/

z siedzibą obwodowej komisji wyborczej

w ratuszu miasta Eurajoki

Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

 

Głosowanie odbędzie się w godzinach 07.00-21.00 czasu lokalnego. Oba lokale wyborcze są przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Janusz Dawidowicz

Konsul RP

 

Konsul RP w Helsinkach                                      Helsinki 14 maja 2014

DECYZJA  NR 1

z dnia 14 maja 2014

w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 39 w  EURAJOKI

do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 

Na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą:

§ 1

 1. Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 39 w Eurajoki  do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 

 1. W skład komisji powołuję następujących członków:
 1. Maciej Czeniakiewicz                    zamieszkały w Helsinkach /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 1. Justyna Jerzykowska                      zamieszkała w Rauma /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                                (miejscowość)

 1. Robert Jurowicz                             zamieszkały w Rauma /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 1. Emilia Sumińska                            zamieszkała w Helsinkach /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 1. Anna Warcholak                             zamieszkała w Rauma /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 

§ 2

 1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Janusz Dawidowicz

Radca-minister

 

 

Konsul RP w Helsinkach                                      Helsinki 14 maja 2014

DECYZJA  NR 2

z dnia 14 maja 2014

w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 38 w Helsinkach

do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 

Na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą:

§ 1

 1. Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 38 w Helsinkach  do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 

 1. W skład komisji powołuję następujących członków:
 1. Katarzyna Balcerowska                  zamieszkała w Helsinkach /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 1. Katarzyna Drozd                            zamieszkała w Helsinkach

(imię i nazwisko)                                                                                (miejscowość)

 1. Jerzy Gogulski                                zamieszkały w Helsinkach

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 1. Beata Indola                                   zamieszkała w Helsinkach

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 1. Rafał Konieczny                             zamieszkały w Helsinkach /czasowo/

(imię i nazwisko)                                                                               (miejscowość)

 

§ 2

 1. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Janusz Dawidowicz

Radca-minister

 

INFORMACJA O SPOSOBIE REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

 

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uprzejmie informujemy, że termin przeprowadzenia wyborów na polskie listy kandydatów wyznaczono na dzień 25 maja br. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.

 

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy. Zgłoszeń wyborców do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 22 maja 2014 r. (czwartek).
W przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu wyborców upływa 12 maja 2014 r. (poniedziałek).

 

Zgłoszeń  dokonywać można w następujący sposób:

 

 

 • Poprzez system E-Wybory:   https://ewybory.msz.gov.pl/  Zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.
 • Zgłoszeń można również dokonać 
  • E-mailem:  wysyłając wypełniony formularz na adres:helsinki.konsul@msz.gov.pl   
  • Pisemnie wysyłając wypełniony formularz (na adres: Armas Lindgrenin tie 21, 00570 Helsinki. Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń).
  • Faksem wysyłając wypełniony formularz: na numer + 358 96847477
  • Telefonicznie: pod numerem + 358 961828220
  • Osobiście w siedzibie urzędu konsularnego w Helsinkach w godzinach obsługi interesantów

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

 

Więcej informacji o oddaniu głosu na polskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Polsce i za granicą znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Helsinkach

 

Polecamy artykuły:

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Sztokholmie
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Danii

Skomentuj